U bevindt zich hier: Woonzorgcentrum  >  Ombudsdienst

Ombudsdienst

De ombudsdienst is het centraal aanspreekpunt voor bewoners, familieleden en bezoekers die een klacht wensen te uiten over de dienstverlening van het woonzorgcentrum Dunecluze. Hij bemiddelt in de klacht en geeft informatie aan diegene die de klacht indiende omtrent de opvolging en de afhandeling van zijn klacht.

Een klacht wordt in Dunecluze niet als iets negatiefs gezien maar als een aangrijpingspunt om de werking te verbeteren. Er wordt met aandrang gevraagd dat de bewoners en of familieleden of bezoekers bij eventuele klachten de hoofdverpleegkundige op de afdeling zelf hierover aanspreken. Zo kan de klacht direct op de afdeling worden afgehandeld. Indien men de klacht liever niet onmiddellijk bespreekt, kan men een schriftelijke klacht (al dan niet anoniem) indienen of kan men een afspraak maken met de ombudsdienst.

Mevrouw Marieke Durivault (sociale dienst, op benedenverdieping) treedt op als ombudspersoon van ons woonzorgcentrum.

Aan het onthaal liggen klachtenregistratieformulieren met briefomslagen. Deze kunnen worden afgehaald en (eventueel anoniem) worden ingevuld of u kunt een formulier hieronder downloaden. Aan de ingang van het onthaal staat een oranje brievenbus waar het formulier mag gedeponeerd worden.

Klachtenregistratieformulier

Download het formulier en registreer uw klacht of opmerking.

De ombudsdienst handelt elke klacht binnen een redelijke termijn af. Zo neemt hij contact met de medewerker of het team waarover de klacht werd geuit. Samen (eventueel onder leiding van de hoofdverpleegkundige) wordt gekeken hoe men het probleem kan oplossen. Nadien wordt de bewoner, de familie en of de bezoeker op de hoogte gebracht van de voorgestelde oplossing.

Indien er niet onmiddellijk een oplossing wordt gevonden, dan wordt dit eveneens aan de betrokkene gemeld. Met klachten, opmerkingen of vragen kan met ook steeds terecht bij de woonzorglijn (voorheen infofoon) op het telefoonnummer 078 15 25 25. Als de ombudsdienst geen passende oplossing kan aanreiken of als de bewoner, zijn familie of de bezoeker ontevreden blijft, dan kunnen de zorgcoördinator en of de directeur uiteraard steeds bij de klacht worden betrokken. Bij afwezigheid van de ombudsdienst wordt de klacht eveneens door hen opgevolgd. De ombudsdienst houdt alle klachten bij en heeft jaarlijks een onderhoud hieromtrent met de directie.

Contacteer de Sociale dienst

Stuur een e-mail naar socialedienst@dunecluze.be