U bevindt zich hier: Over Dunecluze

Over Dunecluze

WZC Dunecluze is een initiatief dat in 2011 ontstaan is vanuit het Koningin Elisabeth Instituut (het KEI, een revalidatieziekenhuis). Het RVT verliet de campus en werd geïntegreerd in het nieuwbouwproject WZC Dunecluze in Koksijde met 90 kamers definitief verblijf en 6 kamers voor kortverblijf. We bieden dus plaats aan 96 bewoners.

In januari 2024 plannen we de opening van de uitbreiding. Hierin wordt een kleinschalige leefgroepwerking geïntegreerd voor bewoners met dementie. Een veilige omgeving  waarin een huismoeder/vader een thuis zal creëren voor deze bewoners. Er komt ook een dagcentrum (ism Familiehulp) en heel wat mooie voorzieningen voor de medewerkers.

Voor de invulling van deze leefgroepwerking zijn we nog steeds op zoek naar verpleegkundigen, zorgkundigen, huismoeder/vader, logistieke medewerkers, schoonmaakmedewerkers, orthopedagogen, ergotherapeuten, …aarzel zeker niet om ons te contacteren voor een vrijblijvende babbel indien je graag deel wenst uit te maken van ons Dunecluze team!

Missie en visie
  • Wij willen ervoor zorgen dat elke bewoner zich thuis en veilig voelt, dat hij/zij zich overal welkom voelt!
  • We willen hen betekenisvolle activiteiten aanbieden, rekening houdend met ieders mogelijkheden en interesses.
  • Wij willen zorgen voor hen op een kwaliteitsvolle en vriendelijke manier in een nette omgeving.
  • We willen een luisterend oor zijn voor al hun vragen en willen op een respectvolle en toegewijde manier geborgenheid aanbieden gedurende het verblijf.
  • De individuele zorg voor de bewoners is onze topprioriteit met ieders rechten en plichten.
Opdrachtverklaring

Onze belangrijkste doelstelling is dat we onze bewoner echt centraal willen plaatsen. We gaan uit van een competentiemodel, we willen vanaf de opname weten wie de bewoner is die bij ons komt verblijven. Daarom zullen naast de sociale dienst ook onze ergotherapeuten u opvangen in de eerste dagen van uw verblijf. Wij willen onze activiteiten zo veel als mogelijk afstemmen op u als nieuwe bewoner. Het zal ongetwijfeld uw verblijf aangenamer maken.

De familieleden van onze bewoners zijn steeds welkom. Wij willen tijd maken om naar hen te luisteren, hen actief te ondersteunen in hun zorg voor hun familielid. We zijn ervan overtuigd dat hun bezoek belangrijk is voor de bewoner. Wij stellen hun medewerking ten zeerste op prijs. We ontvangen hen met plezier in wederzijds respect.

Daarom willen we proberen om als personeel respectvol, professioneel en enthousiast samen te werken. Eén grote Dunecluze ploeg waarin iedereen op een vriendelijke manier met elkaar samenwerkt, elkaar aanvult en steunt. Wij zijn bereid om belangrijke dingen in een sfeer van vertrouwen bespreekbaar te maken. We zijn een ploeg mensen die met elkaar praat en niet over elkaar.

Raad van bestuur

WZC Dunecluze is een initiatief van vzw Bejaardenzorg Kei, met als leden van de Raad van Bestuur:

Dhr. C. Van den Bossche - voorzitter, Dhr. P. Roose - ondervoorzitter, Dhr. K. Declerck - secretaris, Dhr. C. Decoster, Prof. P. De Vriendt, Dr. E. Wauters, mevr. R. Andries, Dhr. G. Decorte, Mevr. P. Feys, Prof. K. Vandewoude, Mevr. Vanslembrouck Sandrijn, Mevr. R. Andries, Dhr. I. Vancayseele, Mevr. S. Vancauwenberghe .

Een virtuele rondleiding
Samenwerkingen
Revalidatieziekenhuis Kei

Gegroeid uit het Kei, blijven we natuurlijk intens samenwerken met het ziekenhuis. Op talloze domeinen kunnen wij de expertise die in het Kei aanwezig is benutten. Ook functioneel blijven we samenwerken : de dagdagelijkse verse maaltijden worden uit het Kei 3 x daags geleverd aan Dunecluze, we kunnen beroep doen op de technische dienst die ons met heel wat expertise kan bijstaan, we hebben een gezamenlijke ondernemingsraad, een gezamenlijk comité preventie en bescherming op het werk, een gezamenlijke preventie-adviseur, structureel overleg met sociale dienst, gezamenlijke informatica-dienst en personeelsdienst … Beide instellingen zullen steeds verbonden blijven en in een constructieve georganiseerde wijze mekaar ondersteunen.

Ziekenhuis AZ West (voorheen St Augustinus Veurne)

Er is een gestructureerde samenwerking met vaste overlegmomenten.

Huize Maria Troost

Samenwerking met Huize Maria Troost gelegen te Veurne.

WestKeiMATDun

WestKeiMATDun Is een duurzaam samenwerkingsverband tussen Ziekenhuis AZ West, revalidatieziekenhuis KEI, woonzorgnetwerk Maria Troost en wzc Dunecluze waarbij 3x per jaar wordt samengekomen.

Gemeente Koksijde

De leden van gemeentebestuur en OCMW zetelen in onze raad van bestuur vzw Bejaardenzorg Kei.

Sociaal Huis Koksijde

Samenwerking op vele domeinen en o.a. in functie van dienstverlening vanuit Dunecluze aan serviceflats Maartenoom te Koksijde.

Sedert 1 september kunnen 65-plussers uit Koksijde dagelijks in het woonzorgcentrum Dunecluze terecht voor een warme maaltijd. Elke dag om 12u00 kan men een warme maaltijd nuttigen in Dunecluze voor de prijs van 8 euro. Hiervoor krijgt men soep, hoofdgerecht en een dessert, water of tafelbier zijn bij de maaltijd inbegrepen. Deze samenwerking tussen het Sociaal Huis en Dunecluze kwam er in het kader van het project 'Samen Sterk' dat vereenzaming bij senioren wil tegengaan.

Maaltijden kunnen gereserveerd worden in het sociaal huis (Ter Duinenlaan 34, aan de overzijde van Dunecluze). Reservaties dienen ten laatste donderdag voor 12u00 doorgegeven worden, voor de daaropvolgende week. Het menu voor elke opvolgende week is vanaf dinsdag steeds verkrijgbaar in het sociaal huis en in Dunecluze.

SAR (Senioren Advies Raad)

Dunecluze is een lid van de SAR Koksijde en werkt mee aan verschillende initiatieven.

Zorgnet ICURO

Zorgnet-Icuro  vzw is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.

Zorgnet-Icuro is een kennisdelende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld. Zorgnet-Icuro is een erkende werkgeversfederatie en verdedigt de belangen van zijn leden bij de verschillende overheden en gezondheidsactoren, zowel op Vlaams als op federaal en op internationaal niveau.

Prof+

PRoF-Projects is een Europese Zorgdenktank met meer dan 300 leden die jaarlijks ook haar adviezen bundelt in een concreet uitgewerkt project zoals “De Patiëntenkamer van de Toekomst”, “De levenslange woning van de Toekomst” en “De Zorgkamer van de Toekomst”. Deze denktank organiseert ook jaarlijks themadagen rond de evolutie van de diensten, de architectuur en de technieken in de Zorg.

Prof+ staat voor Innovatie door samenwerking, Evolutie van de zorg in het Ziekenhuis, de Verzorgingsinstelling en de Thuiszorg.

Pandora

Pandora is een samenwerkingsverband met heel wat partners uit de regio naar sensibilisering rond dementie.

Palliatief Netwerk

Palliatieve zorg Westhoek-Oostende vzw is een netwerk erkend door de Vlaamse overheid, gericht op het ondersteunen van palliatieve zorg. Deze vzw ondersteunt de verpleging van Dunecluze met hun kennis over de zorg bij de palliatieve bewoners in het woonzorgcentrum.

Caritas West

Caritas West-Vlaanderen vzw verenigt personen en verantwoordelijken van voorzieningen die actief zijn in het domein van gezondheid en welzijn in de provincie West-Vlaanderen. Caritas West-Vlaanderen verleent ondersteunende diensten aan de voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro of het Vlaams Welzijnsverbond.

Zij doet dit opdat de hulpverleningsvragen van cliënten, patiënten, bewoners en vragen van ouders naar kinderopvang op een kwalitatief hoogstaande wijze beantwoord kunnen worden.

Hotelschool Ter Duinen

Jaarlijks worden meerdere activiteiten gepland, ten gunste van bewoners, en passend in het lesschema van de studenten. Met als hoogtepunt een jaarlijkse ‘showcooking’.

Gemeenteschool De Ark

Samen met het ergoteam van Dunecluze plant de gemeenteschool talloze activiteiten, zowel in Dunecluze, als in de scholen.

BuSO De Nieuwe Poort

Een uitgebreide samenwerking waarbij studenten van deze school binnen Dunecluze actief zijn.

Provincie West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen subsidieerde de bouw van wzc Dunecluze met een toelage waarbij provinciale accenten moeten benadrukt worden zoals toegankelijkheid,...

 

DKV

Structureel samenwerkingsverband tussen directie van wzc Dunecluze, wzc Sint-Bernardus De Panne en wzc Maria Troost Veurne waarbij een overleg plaats vindt 1x/maand.

 

Intervisiegroep directies

Regionaal samenwerkingsverband waarbij 8 verschillende woonzorgcentra -die verspreid zijn over gans provincie West-Vlaanderen- 4x per jaar een overleg organiseren.

 

Flashmob Dunecluze 2016

In 2016 vierden we 5 jaar Dunecluze met een leuke flasmob. Bekijk ons team in actie!