U bevindt zich hier: Nieuws  >  Bezoek

Bezoek

10 jun 2020

Beste familieleden, partners, etc…

Na 3 maanden lockdown mogen we eindelijk opnieuw bezoek toelaten in ons huis! Een moment waarop de bewoners en u lang naar hebben uitgekeken!

Het spreekt voor zich dat het bezoek met de strengste voorzorgsmaatregelen zal doorgaan, uit veiligheid voor onze bewoners en u uiteraard.

 

Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid kregen we oa. volgende algemene principes doorgestuurd, die we u niet willen onthouden:

“De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zijn de basis voor het bezoekplan van de organisatie. Op basis van de versoepelingen van de Veiligheidsraad, worden dus openingen gecreëerd en wordt gevraagd aan de voorziening om verder in te zetten op de versoepeling van de bezoekregeling in het belang van de kwaliteit van het leven van de bewoner.

De voorziening houdt er rekening mee dat deze mogelijkheden ook verwachtingen zullen creëren bij de bewoners en familieleden, maar dat het onmogelijk zal zijn om alles in één beweging mogelijk te maken. Uitbreiden/versoepelen gaat namelijk samen met de inachtneming van strikte veiligheidsmaatregelen. Het staat de voorziening vrij om bij een hoger risico op besmetting, tijdelijk en proportioneel strenger om te gaan met preventie-en beschermingsmaatregelen, of om op een later tijdstip met bezoek te starten, of de frequentie ervan te beperken, of om verder in te zetten op alternatieven zoals raamcontacten en beeldbellen. De voorziening bekijkt samen met bewoners en hun vertegenwoordiger(s), waarvan het vermoeden bestaat dat ze zich moeilijk aan de afspraken kunnen houden, wat mogelijk is.

De veiligheid van de bewoners en medewerkers is een absolute basisvoorwaarde bij de bezoekregeling waarbij gelijktijdig oog is voor het welzijn. De voorziening werkt een aangepaste bezoekregeling uit, in samenspraak met de betrokken medewerkers.

 Dit principekader beperkt zich tot bezoek voor bewoners binnen het domein van de voorziening. Voor het overige verwijzen wij naar de algemene richtlijnen die gelden voor uw sector.”

 

Na intern overleg in Dunecluze met directie, CRA en diensthoofden zijn we tot het volgende bezoekplan kunnen komen :

 • Vanaf maandag 15 juni, mag u met maximum 2 personen een bezoek brengen aan uw familielid
 • Bezoek kan doorgaan van maandag tem vrijdag
 • Dit bezoek mag maximum 1 uur duren op de kamer (wandeling buiten is ook toegestaan voor maximum 1 uur)
 • Enkel mits het dragen van een chirurgisch mondmasker (dus geen stoffen masker)
 • U kan telefonisch een afspraak maken via het onthaal (maandag tem vrijdag 9u –17u). Pas vanaf donderdag 11 juni kan er worden gereserveerd via: 058 533 900.

Vóór bezoek :

 • Wanneer u belt naar het onthaal voor een afspraak dan zal u een datum + uur krijgen. Mogen wij vragen om opnieuw (zoals met de cafetariabezoeken) 5 minuten op voorhand aanwezig te zijn zodat onze medewerkers voldoende tijd hebben om :
 • Uw temperatuur te meten
 • Te controleren of u een chirurgisch mondmasker draagt (geen stoffen masker)
 • Uw handen te ontsmetten
 • Een verklaring op eer in te vullen (het spreekt voor zich dat, als u symptomen vertoont, u het bezoek onmogelijk kan verder zetten, dit om de veiligheid van onze bewoners te bewaren).
 • We kregen ook de richtlijn van het Agentschap om elke bezoeker te verplichten een chirurgisch mondmasker te dragen en dus geen stoffen mondmasker. De stoffen mondmaskers waren voorheen voldoende omdat de social distance ten alle tijde kon bewaard worden tijdens de cafetariabezoeken. Dit zal helaas niet altijd mogelijk zijn tijdens uw bezoek op de kamer, waardoor we dus verplicht zijn om aan iedereen te vragen een chirurgisch mondmasker te dragen. Indien u hierover niet beschikt, kunt u aan de ingang een chirurgisch mondmasker kopen aan €1/stuk.
 • Ingang : via achterzijde Dunecluze ( Gladiolenlaan)! Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat er geen kruising is tussen bezoekers van verschillende verdiepingen.
 • Raamcontacten en cafetariabezoeken gaan vanaf maandag 15 juni dus niet meer door!
 • Wasophalingen op woensdag worden geannuleerd, daar men de was direct mee mag nemen naar de kamer tijdens uw bezoek!
 • Kinderen jonger dan 12 jaar worden (voorlopig) helaas nog niet toegelaten in ons huis.
 • Huisdieren zijn (voorlopig) ook nog niet toegelaten.

Tijdens bezoek :

 • Wij vragen u om gedurende het ganse bezoek uw chirurgisch mondmasker te dragen (neus en mond moeten bedekt zijn)!
 • Wij vragen u om zoveel als mogelijk de social distance te bewaren met de bewoners, medewerkers en andere bezoekers. Wie zich hier niet aan houdt, zullen we helaas moeten vragen het bezoek vroegtijdig stop te zetten.
 • Het is niet toegelaten om de leefzaal te betreden, bezoek gaat alleen door in de kamer van de bewoner!
 • Wij vragen u om geen voeding of dranken te consumeren in de kamer omdat u dan uiteraard uw mondmasker moet afnemen.
 • Indien u dit wenst (en het weer het toelaat) mag u ook buiten gaan wandelen met uw familielid, gelieve dan steeds de verpleegkundige op de hoogte te brengen. Horecabezoek bij een wandeling laten we voorlopig nog niet toe.
 • Max 2 bezoekers in één lift
 • Onze cafetaria blijft uiteraard nog steeds gesloten.

Na bezoek :

 • U neemt de bezoekerslift en gaat via de hoofdingang (langs het onthaal) terug naar buiten.

 

We zijn ontzettend blij dat we de families terug mogen verwelkomen en het is geen geheim dat onze bewoners er enorm naar uitkijken!

We hopen dan ook ten zeerste dat iedereen zich aan de maatregelen houdt zodoende we deze versoepelingen kunnen blijven aanhouden.

 

We kijken alvast uit naar jullie bezoek!